Onko mainonta netissä oikotie menestykseen?

Nykypäivänä yhä useammalla ihmisellä on yhteys nettiin. Netissä surffaillaan, etsitään tietoa ja vertaillaan hintoja. Internet-käyttäjien määrä kasvaa jatkuvasti, ja verkon potentiaali on rajaton. Mainonta netissä voi näin tavoittaa nopeasti suuria joukkoja kuluttajia. Yrityksen on syytä miettiä nettimarkkinointia, sillä netissä palvelut ja tuotteet voivat näkyä samaan aikaan monissa kanavissa. Myös esimerkiksi hyvin suunniteltu ja kohdennettu sähköinen kampanja voi tuoda paljon lisämyyntiä. Netin etuna on sekin, että verkkomainonnan onnistumista on helpompi mitata kuin esimerkiksi lehtimainoksen.

Yritys voi kohdentaa mainonnan juuri sellaiselle kuluttajalle kuin se itse haluaa. Esimerkiksi Googlessa yrityksen mainokset näkyvät vain sellaisille kuluttajille, jotka etsivät tietoa yrityksen valitsemilla hakusanoilla. Facebookin mainonta toimii hyvin pitkälti samoilla periaatteilla, ja kampanjat on mahdollista muokata tulosten perusteella. Kaiken tämän lisäksi mainonta on nopeaa, sillä uudet mainokset saa näkyviin jo muutamassa minuutissa. Seuraavaksi käydään muutamat tärkeimmät nettimainonnan työkalut tarkemmin läpi. Niihin kuuluvat muun muassa hakukonemainonta, sosiaalinen media, nettisivut ja blogit.

Hakukonemainonta ja sen optimointi

Hakukonemainonnan perusideana on tarjota yritykselle näkyvyyttä silloin, kun asiakas hakee tietoa, joka liittyy jollakin tavalla yrityksen tuotteisiin tai palveluihin. Tämä mahdollistaa sen, että yritys on näkyvissä asiakkaalle juuri parhaaseen mahdolliseen aikaan. Hakukonemainonnassa yritys valitsee itse ne avainsanat, joita hakemalla se näkyy asiakkaalle. Suomen markkinoilla Google AdWords on ehkä paras työkalu hakukonemainontaan. Tämä johtuu siitä, että suurin osa netin käyttäjistä käyttää pelkästään Googlea hakiessaan tietoa. Bing ja Yahoo! ovat vähemmän tunnettuja, mutta toimivia, hakukoneita.

Hakukoneoptimointi tai englanniksi SEO on toimenpide, jolla yrityksen hakukoneen tulosta voidaan kohentaa. Toisin sanoen hakutulos sijoittuu korkeammalle ja näin näkyy useammalle asiakkaalle. Nämä toimenpiteet voidaan tehdä sekä sivuston sisällä että sen ulkopuolella.

Sivuston sisäisessä optimoinnissa tärkeimmät asiat ovat sivuston hyvä tekninen rakenne ja hakusanojen määrä sekä niiden sijoitus. Yrityksen sivuston ulkopuolella tapahtuva optimointi liittyy ensinnäkin ulkopuolisiin linkkeihin sivulle ja niiden määrään. Lisäksi on tärkeää, että sivusto on näkyvissä sosiaalisessa mediassa.

Mainonta sosiaalisessa mediassa

Kun yrittäjä haluaa käyttää sosiaalista mediaa mainonnassa, hänen on mietittävä, missä palvelussa yrityksen mahdolliset asiakkaat sijaitsevat. Facebookissa yritys voi tavoittaa laajan asiakaskunnan, vaikka nykypäivänä Instagram on kasvattamassa suosiotaan. Twitterin käyttö on Suomessa vielä kohtalaisen pientä ja Pinterest on lähinnä naisten kanava.

Mainonta netissä helpottuu merkittävästi, kun yrittäjä tietää tarkasti, mikä on hänen kohdeyleisönsä. Facebookin kohdalla yritys voi käyttää palvelua suoraan mainontaan tai yhteisön yleisön keräämiseen. Usein kaikista tehokkain tapa on yhdistää molempia.

YouTube on netin suurin videopalvelu, jossa voi tavoittaa miljoonia asiakkaita ympäri maailmaa. Nykypäivänä asiakkaat kaipaavat yhä enemmän viihdettä varsinkin videoiden kautta, joten yrityksen kannattaa harkita videoiden tekoa omista tuotteistaan tai palveluistaan. YouTubessa yritys voi perustaa oman kanavan, johon videot ladataan ja kerätä laajan asiakaskunnan. Yritys voi näppärästi laittaa videoiden yhteyteen linkin omalle sivulleen, jossa sen tuotteita tai palveluita myydään. Videopalvelu toimii myös hakukoneena, joten videoiden näkyvyyttä pystyy jonkin verran muokkaamaan.

Blogit ja yrityksen oma sivusto

Yrityksen omat verkkosivut tai blogi ovat internet-mainonnan tärkeimpiä osa-alueita. Sivuston kautta asiakas pystyy saamaan lisätietoa tuotteista tai palveluista. Se on myös hyvä tapa lisätä yrityksen näkyvyyttä ja saada aiheesta kiinnostunut yleisö samaan paikkaan. Sivustolle on tämän takia hyvä saada hyvin kohdennettua ja mielenkiintoista sisältöä. Blogin pitäminen osana verkkosivuja on erinomainen keino luoda kohderyhmälle tärkeää ja laadukasta materiaalia. Varsinkin digitaalisten tuotteiden kohdalla hyvän yhteyden luominen asiakkaaseen on välttämätöntä, koska asiakas ei pysty varsinaisesti näkemään tuotteita.

Jotta sivusto tai blogi saisi enemmän yleisöä, yritys voi käyttää hyväkseen hakukonemainontaa tai sosiaalista mediaa. Tällöin on hyvä osata tunnistaa, missä kohdeyleisö sijaitsee. Esimerkiksi kahvilan tai ravintolan markkinointiin voi sosiaalinen media riittää yksinkin. Tai se voi olla tapa, jolla yrittäjä ohjaa lisää liikennettä nettisivuilleen. Joka tapauksessa yrittäjän on hyvä olla selvillä oman alansa markkinoinnin trendeistä ja siitä, miten hän pystyy niitä hyödyntämään. Nykypäivänä nettisivujen tai blogin osana on hyvä olla esimerkiksi laadukkaita videoita.

Sähköpostimarkkinointi

Moni saattaa ajatella, että sähköpostimarkkinoinnin aika on ohi. Se onkin osittain totta, mutta sähköpostimainonta voi edelleen olla henkilökohtaisempi tapa olla yhteydessä asiakkaisiin. Tämän takia yrittäjän kannattaa kerätä sähköpostilista asiakkaistaan hyvin aikaisessa vaiheessa. Listan avulla yrittäjä voi sitten esimerkiksi muistuttaa jo ostaneita asiakkaita omista palveluistaan tai tarjouksistaan. Sähköpostilistojen hallintaan on olemassa erilaisia hyviä palveluja, kuten MailChimp tai Aweber. Aweberin puolella saattaa tulla ongelmia ääkkösten kanssa, joten MailChimp voi olla parempi vaihtoehto suomenkielisille sähköposteille.

Yhteenveto

Internet on kasvava ja monipuolinen markkinointikanava, jonka potentiaali on rajaton. Tämän takia yrittäjän kannattaa hyödyntää sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Käyttämällä hakukonemainontaa yritys voi lisätä merkittävästi näkyvyyttään ja sitä kautta parantaa myyntiään. Omat verkkosivut toimivat käyntikorttina ja esittelevät yrityksen tarjoamia palveluita ja tuotteita. Asiakkaiden hankinnan ei tarvitse myöskään olla kallista, sillä yrittäjä voi käyttää sosiaalista mediaa tai sähköpostia mainonnassaan. Toimivassa mainonnassa yrittäjän kannattaa käyttää monipuolisesti erilaisia kanavia, joita internet tarjoaa jatkuvasti enemmän.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *